MAKE AN ENQUIRY | CALL US TOLL FREE 0860 707 777


 •  N/A
 •  N/A
 •  Sports Bar
 •  Mon - Sat - 11am - 02am

   Sun - 11am - 12am

 •  67 Van Riebeeck Road, Kuils River, 7580
 •  (-33.92687 , 18.6809)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 511 4247
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Thurs - 9am - 12am

   Fri - Sat - 9am - 2am

   Sun - 9am - 12am

 •  113c Voortrekker Street, Veldrift, 7365
 •  (-32.78506 , 18.1668)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  Club
 •  Mon - Fri - 3pm to 2am

   Sat - 4pm to 2am

   Sun - 6pm to 2am

 •  38 Main Road, Mamre, 7349
 •  (-33.5136 , 18.4755)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 572 6035
 •  N/A
 •  Club
 •  Mon - Sun: 8am to 4am

 •  546 Inner Ring Road, Westfleur, 7349
 •  (-33.56328 , 18.493)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 553 2400
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr. 6th Avenue & Beach Road, Melkbosstrand, 7441
 •  (-33.7292 , 18.4391)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 948 7084
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 11.30am to 2am

 •  Unit 4, Golem Park, Willow Road, Stikland, 7530
 •  (-33.90313 , 18.666)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 736 1092
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor Laingville Shopping Centre, Strand Street, Laingville, 7390
 •  (-32.78885 , 18.0597)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 23 347 5757
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  51 Church Street, Worcester, 6850
 •  (-33.64112 , 19.4473)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 853 4106
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  Shop 7 Strand Pavillion, Beach Road, Strand, 7140
 •  (-34.11412 , 18.8224)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 376 2245
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1 Charlie Street, Beacon Valley, 7785
 •  (-34.04307 , 18.618)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 933 3683
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Ventura & Commercial Streets 33, Matroosfontein, 7490
 •  (-33.93976 , 18.5786)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  41 Sterling Street,, Bergsig, Caledon, Caledon, 7230
 •  (-34.144 , 19.2612)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 762 1277
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Rosmead Avenue, Kenilworth Racecourse, Kenilworth, 7708
 •  (-33.99604 , 18.4854)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 434 0747
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  321b Main Road, Sea Point, 8005
 •  (-33.91445 , 18.3908)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 434 0747
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 27b Parklands Centre, Table View, 7441
 •  (-33.81499 , 18.4948)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 20 - 1st Floor, The Gallery Centre, Cnr Koeberg & Montague Drive, Milnerton, 7441
 •  (-33.85466 , 18.5165)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 11 712 4733
 •  N/A
 •  Bookmaker
 •  Mon - Sat: 9.30am to 7pm

   Sun: 9.30am to 6.30pm

 •  Unit 2, 67 Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.54269 , 18.3438)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 313 1406
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  121 Main Road, Hermanus, 7200
 •  (-34.42013 , 19.2416)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  http://www.brackenfellarena.co.za/
 •  021 981 6100
 •  Sports Club
 •   Mon - Fri - 9am -12am

    Sat - 9am - 2pm

    Sun - CLOSED

 •  Shop 48 Brackenfell Shopping Centre, Old Paarl Road, Brackenfell, 7560
 •  (-33.88188 , 18.6855)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  115 Regent Road, Sea Point, 8005
 •  (-33.92264 , 18.3802)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 705 3905
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  72 Victoria Road, Southfield, 7800
 •  (-34.03127 , 18.4814)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 910 4458
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  82 Edward Street, Bellville, 7530
 •  (-33.88223 , 18.6352)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 556 1618
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Bluewater Centre, Porterfield Road, Table View, 7441
 •  (-33.81974 , 18.4784)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 557 9611
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3c Porterfield Road, Table View, 7441
 •  (-33.81977 , 18.4785)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 762 8493
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  123a Main Road, Plumstead, 7800
 •  (-34.01992 , 18.4676)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 6306
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  40 Canterbury Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.89722 , 18.6373)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 981 5887
 •  N/A
 •  Tattersalls
 •  Mon - Sun: 9am to 6pm

 •  Shop No3 De Bron Center, Brackenfell, 7560
 •  (-33.85646 , 18.6875)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 De Tyger Centre, Hannes Louw Drive, Parow, 7500
 •  (-33.89053 , 18.5937)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 982 0314
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Protea Village Centre, Kruin Street, Brackenfell, 7560
 •  (-33.88225 , 18.7136)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 976 8198
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Oxford Street, Durbanville, 7551
 •  (-33.82914 , 18.6461)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 558 7148
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 4 Centurion Centre, De Grendel Avenue, Bothasig, 7441
 •  (-33.86021 , 18.5416)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 856 0957
 •  N/A
 •  Bar
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  2b Waterways, Faure Marine Drive, Gordon's Bay, 7140
 •  (-34.15417 , 18.8681)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  021 556 2365
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  Shop 16-18 Village on Main, Parklands Main Road, Parklands, 7441
 •  (-33.81521 , 18.4991)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  61 Cilliers Street, Ceres, 6835
 •  (-33.36101 , 19.311)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 510 2878
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  14 Hussar Street, Rugby, 7441
 •  (-33.89473 , 18.4922)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 2968
 •  N/A
 •  Tavern
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  153 A Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.91124 , 18.5541)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 803 1007
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1515 Market Street, Market Mall, George, 6529
 •  (-33.96342 , 22.461)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  Night Club
 •  Mon - Fri: 11am to 12am

   Sat: 12:45pm to 2am

   Sun: 4pm to 2am

 •  Papawer Street, Malmesbury, 7300
 •  (-33.46178 , 18.7099)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  072 655 2314
 •  Night Club
 •  Mon - Sat: 8am to 2am

   Sun: 2pm to 2am

 •  38 Main Road, Mamre, 7349
 •  (-33.5136 , 18.4755)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 797 5659
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  156 Main Road, Plumstead, 7800
 •  (-34.02119 , 18.4672)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 723 0530
 •  N/A
 •  Hotel
 •  Mon - Sun: 11am to 11pm

 •  33 Voortrekker Road, Hopefield, 7380
 •  (-33.0627 , 18.3462)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 511 4247
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Thur: 9am to 12am

   Fri - Sat: 9am to 2am

   Sun: 9am to 12am

 •  113d Voortrekker Road, Veldrift, 7365
 •  (-32.78505 , 18.1668)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 439 6258
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  319 Main Road, Sea Point, 8005
 •  (-33.91341 , 18.3919)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  43 Waterkant Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.91946 , 18.4209)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 872 5765
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  445 Main Road, Paarl, 7646
 •  (-33.72228 , 18.9635)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  232 Voortrekker Road, Maitland, 7405
 •  (-33.92379 , 18.483)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 863 0350
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 16 & 17a, Vineyard Centre, 57 Main Road, Paarl, 7646
 •  (-33.76333 , 18.9615)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 981 3940
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 16 Vredekloof Shopping Centre, Cnr De Bron & Brackenfell Blvd, Brackenfell, 7560
 •  (-33.85644 , 18.681)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 559 3872
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 2 Richwood Shopping Centre, Buitengracht Drive, Richwood, 7741
 •  (-33.83299 , 18.5474)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 482 1358
 •  http://dieherehuis.co.za/
 •  Pub
 •  Sun - Thurs: 11am to 12am

   Fri - Sat: 11am to 2am

 •  1 Loedolf Street, Malmesbury, 7300
 •  (-33.46535 , 18.7294)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 786 2105
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  134 Main Road, Glencairn, 7975
 •  (-34.16449 , 18.4314)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 447 0193
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor 147 Victoria Road, Woodstock, 7925
 •  (-33.92963 , 18.451)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 572 6035
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Fri: 7am to 7pm

   Sat: 8am to 2pm

   Sun: Closed

 •  1 Ivan Hampshire Street, Atlantis, 7349
 •  (-33.59002 , 18.4815)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 696 6262
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Old George Road, Little Brak River, 6503
 •  (-34.08673 , 22.1339)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 74 656 5915
 •  +27 74 656 5915
 •  Bar
 •  Tuesday 11AM–3AM

   Wednesday 11AM–3AM

   Thursday 11AM–3AM

   Friday 11AM–3AM

   Saturday 11AM–3AM

   Sunday Closed

   Monday 11AM–3AM

 •  Shop No 6-8 Koorzen Centre, Koorzen Street, Strand, 7140
 •  (-34.09418 , 18.8424)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 948 8835
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  31 Northumberland Street, Bellville, 7530
 •  (-33.88939 , 18.6317)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 533 1153
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Crescent Street, Plettenberg Bay, 6600
 •  (-34.05496 , 23.371)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 419 1513
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  25 Mechau Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.91663 , 18.4209)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 713 2277
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  42 Old Kendal & Main Road, Diep River, 7800
 •  (-34.02977 , 18.4656)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 713 2277
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor, Corner Old Kendal & Main Roads, Diep River, 7800
 •  (-34.03003 , 18.4657)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Main Road, Sedgefield, 6573
 •  (-34.01399 , 22.8024)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 433 0445
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  303 A Main Road, Sea Point, 8005
 •  (-33.91217 , 18.3931)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 714 3796
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 9am to 2am

 •  117 Main Road, Saldanha Bay, 7395
 •  (-32.99775 , 17.9444)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 874 0643
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop No 4, 17 Hibernia Street, George, 6529
 •  (-33.9642 , 22.4642)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 949 6161
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 5 Belgravia Building, 5 Strand Street, Bellville, 7530
 •  (-33.90859 , 18.6605)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 797 2393
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor Gabriel House, 203 Main Road, Plumstead, 7800
 •  (-34.02291 , 18.4669)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 2914
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  315 Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.90839 , 18.5698)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 705 3860
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Victoria Road, Grassy Park, 7941
 •  (-34.04723 , 18.4956)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 981 6083
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Ruwari Centre, Kruis Street, Brackenfell, 7560
 •  (-33.88107 , 18.7056)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 948 0386
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  39 12th Avenue, Bellville, 7530
 •  (-33.9205 , 18.5701)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  2 Main Road, Kleinmond, 7764
 •  (-34.33983 , 19.0343)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 271 5378
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  18 Harbour Road, Kleinmond, 7764
 •  (-34.34455 , 19.0137)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  4 Denver Road, Wetton, 7780
 •  (-33.59063 , 18.2938)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 433 3302
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon: Closed

   Tue - Thurs: 9:30am to 12am

   Fri - Sat: 9:30am to 2am

 •  45 Hoofstraat, Moorreesburg, 7310
 •  (-33.1564 , 18.6626)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  11 Acasia Road, Malmesbury, 7300
 •  (-33.46203 , 18.7101)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 465 4918
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor 71 Hope Street, Gardens, 8001
 •  (-33.93003 , 18.4191)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 23 356 3304
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  20 Stasie Weg, De Doorns, 7764
 •  (-33.47766 , 19.6669)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  20 Stasie Weg, De Doorns, 7764
 •  (-33.47766 , 19.6669)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 671 8235
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Wessels Road, Kenilworth, 7708
 •  (-33.99448 , 18.4741)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 691 3832
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Crook Street, Mossel Bay, 6506
 •  (-34.18219 , 22.1448)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 31 263 0930
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 5, 57 Voortrekker Road, Oudtshoorn, 6620
 •  (-33.59341 , 22.2052)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 448 0772
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Ground Floor 59 Victoria Road, Woodstock, 7925
 •  (-33.92884 , 18.4444)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 797 6942
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  258 Main Road, Wynberg, 7800
 •  (-33.5706 , 18.2819)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 638 1069
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Cornhill Street, Athlone, 7764
 •  (-33.96134 , 18.5027)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 981 6156
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Sat: 10am to 2am

   Sun: 10am to 10pm

 •  Shop 5 Cnr De Bron & Backenfell Blvd, Brackenfell, 7560
 •  (-33.85858 , 18.6815)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9 & 10 Royal Lane, 149 Main Road, Hermanus, 7200
 •  (-34.41671 , 19.2452)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 433 3317
 •  N/A
 •  Pub
 •  Sun - Thurs: 11am to 12am

   Fri - Sat: 11am to 2am

 •  11 Sentrum Road, Moorreesburg, 7310
 •  (-33.14632 , 18.67)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 482 4194
 •  N/A
 •  Pub
 •  Sun - Thur: 11am to 12am

   Fri - Sat: 11am to 2am

 •  2 Tuin Street, Malmesbury, 7300
 •  (-33.466 , 18.7276)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  14 Mark Street, Gansbaai, 7220
 •  (-34.58433 , 19.3517)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 556 7413
 •  N/A
 •  Bar
 •  Sun - Thur: 11am to 12am

   Fri - Sat: 11am to 2am

 •  146 Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.91186 , 18.554)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 572 1701
 •  N/A
 •  Bar
 •  Mon - Sun: 8am to 4am

 •  546 Inner Ring Road, Westfleur, Atlantis, 7349
 •  (-33.56328 , 18.493)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 2160
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Roeland & Buitenkant Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.92939 , 18.4216)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 382 6641
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 6 Pledge Square, 48 Main Road, Knysna, 6571
 •  (-34.03439 , 23.0444)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 875 5215
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Old Main Road, Klapmuts, 7625
 •  (-33.65447 , 18.9929)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  4 South Street, Bellville, 7530
 •  (-33.90582 , 18.629)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Bedins Building, 13 Prestwich Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.91842 , 18.4219)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  101 Victoria Road, Southfield, 7800
 •  (-34.02859 , 18.4771)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 797 2393
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 11, Milnerton Centre, Koeberg Road, Milnerton, 7441
 •  (-33.88478 , 18.495)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 939 7140
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  358 Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.90586 , 18.5864)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  9 Nelson Street, Knysna, 6571
 •  (-34.03603 , 23.0434)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 3a John Montague Centre, Montague Drive, Montague Gardens, 7760
 •  (-33.86088 , 18.5204)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 6896
 •  N/A
 •  Tavern
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  309 Voortrekker Road,, Goodwood, 7460
 •  (-33.90856 , 18.5689)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 939 6342
 •  N/A
 •  N/A
 •  Sun - Thur: 11am to 9pm

   Fri - Sat: 11am to 10pm

 •  96 King Edward, Parow, 7500
 •  (-33.90705 , 18.5853)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 939 7140
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  358 Voortrekker Road, Parow, Parow, 7500
 •  (-33.90333 , 18.603)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 510 8133
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  217 Voortrekker Street, Maitland, 7405
 •  (-33.92258 , 18.4874)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 424 3388
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  35 Castle Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.92179 , 18.4214)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 4631
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shops 10 and 11, Athlone City Centre, Athlone, 7764
 •  (-33.57413 , 18.3014)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 4631
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9 Parksig, 155 Durban Road, Bellville, 7530
 •  (-33.89253 , 18.6302)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 4631
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 2 and 3 Rose Centre, Plein Street, Eerste River, 7100
 •  (-34.0046 , 18.726)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 4631
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shops 10 and 11, Athlone City Centre, Athlone, 7764
 •  (-33.57413 , 18.3014)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 13,14 & 15 Airport Shopping Centre, Belhar Drive and Stellenosch Arterial,, Belhar, 7493
 •  (-33.95354 , 18.6472)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 911 2721
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  106 Montana Building, 249 Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.9046 , 18.5913)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 705 3860
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Victoria Road & 4th Avenue, Grassy Park, 7941
 •  (-34.04773 , 18.4956)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 939 7140
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  358 Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.90311 , 18.6008)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 949 1211
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 201 Noble Park, Quarry Road, Bellville, 7530
 •  (-33.90033 , 18.64)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  Cnr Saldanha & Main Road, Vredenburg, 7380
 •  (-32.90682 , 17.996)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 919 1167
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  80a Bloemhof Road, Oakdale, 7530
 •  (-33.88066 , 18.6401)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 0333
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 4am

 •  91 & 93 Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.91099 , 18.5563)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 461 8498
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  146 Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.90666 , 18.5832)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1 Station Road, Kuils River, 7580
 •  (-33.57499 , 18.4206)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  98 Monte Vista Boulevard, Monte Vista, 7460
 •  (-33.87908 , 18.5596)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 557 1108
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  8 Freedom Park, Milkyway Road, Milnerton, 7441
 •  (-33.872 , 18.5057)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 975 8278
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 1 Spar Centre, Vatican & Sicily Street, Uitzicht, 7550
 •  (-33.81609 , 18.6944)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 797 5659
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  160 Main Road, Plumstead, 7800
 •  (-34.02123 , 18.4672)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Crescent Street, Plettenberg Bay, 6600
 •  (-34.03179 , 23.2215)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 988 7885
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 9 Brighton Centre, Brighton Road, Kraaifontein, 7570
 •  (-33.84241 , 18.7104)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  076 773 9535
 •  Pub
 •  Sun - Thur: 9am to 2am

   Fri - Sat: 9am to 4am

 •  Cnr Blankenberg & Voortrekker Road, Bellville, 7530
 •  (-33.90137 , 18.63)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 591 0237
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - sun: 10am to 2am

 •  Cnr Caledon & Voortrekker Streets, Goodwood, 7460
 •  (-33.91335 , 18.5431)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 557 2755
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Leonardo Park, Link Road, Parklands, 7441
 •  (-33.81596 , 18.4971)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 371 2241
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1 Avocado Street, Westridge, Mitchell's Plain, 7785
 •  (-34.04772 , 18.5934)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 671 2844
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  2 Meyer Street, Claremont, 7708
 •  (-33.98883 , 18.4791)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 558 5586
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 3 La Plaza Centre, Cnr Midwood & Nederburg Road, Milnerton, 7441
 •  (-33.83452 , 18.5442)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 982 0037
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Sat: 11am to 12am

   Sun: Closed

 •  Shop 5 Protea Shopping Centre, Protea Heights, 7560
 •  (-33.88498 , 18.6962)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 633 7368
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 5 & 6, Corner David & Simon Roads, Athlone Industria, 7764
 •  (-33.98117 , 18.5342)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 633 7368
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Cnr David & Simon Roads, Athlone Industria, 7764
 •  (-33.98012 , 18.5344)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 462 5148
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 1 (Ground floor), Gold House, 37 Harrington Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.55387 , 18.253)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 853 2433
 •  http://seafarerpub.co.za/index.htm
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  99 Beach Road, Strand, 7140
 •  (-34.11657 , 18.8251)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 921 3491
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  54 Voortrekker Road, Citrusdal, 7340
 •  (-32.59239 , 19.0128)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 572 1701
 •  N/A
 •  Hotel
 •  Mon - Sun: 8am to 4am

 •  546 Inner Ring Road, Atlantis, 7349
 •  (-33.56284 , 18.4948)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 982 5244
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  Shop 6, De Bron Shopping Centre, De Bron Road, Brackenfell, 7560
 •  (-33.51242 , 18.4126)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 911 0404
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon -Sun: 11am to 2am

 •  6 Gardiner Street, Parow, 7500
 •  (-33.9061 , 18.5824)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 558 6651
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 11 Village Centre, Vryburger Avenue, Bothasig, 7441
 •  (-33.85761 , 18.5507)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 930 1019
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  197a Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.90582 , 18.5866)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  34 Vortrekker Road, Robertson, 6705
 •  (-33.80773 , 19.8782)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 713 4089
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sat: 10am to 6pm

   Sun: Closed

 •  Anker Sentrum, Winkel 2, h/v Velddrifweg en Skools, Vredenburg, 7380
 •  (-32.90624 , 17.9956)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 873 0625
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Section 14, N2 Industrial Park, Leisure Coast rd, Plettenberg Bay, 6600
 •  (-34.04985 , 23.355)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 854 7787
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sat: 11am to 2am

   Sun: Closed

 •  24 Trade Link Park, Cnr Fabriek & Potgieter Street, Strand, 7140
 •  (-34.09872 , 18.8428)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 465 4918
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  71 Hope Street, Gardens, 8001
 •  (-33.93003 , 18.4191)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 424 1140
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  31 Long Street, Bredasdorp, 7280
 •  (-34.53239 , 20.0408)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 2914
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop C&D 70 Larenhof, Voortrekker Road, Bellville, 7530
 •  (-33.90199 , 18.6337)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 976 4575
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 21, Palm Grove Shopping Centre, Cnr Church & Main Street, Durbanville, 7550
 •  (-33.83221 , 18.6466)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 514 1144
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  91 Voortrekker Road, Swellendam, 6740
 •  (-34.02308 , 20.4396)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 851 1880
 •  N/A
 •  Tattersalls
 •  Mon - Sun: 9am to 6pm

   

 •  6 Derick Road, Somerset West Business Park, Somerset West, 7130
 •  (-34.10119 , 18.8556)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 487 2637
 •  N/A
 •  Tattersall
 •  Mon - Sun: (am to 6pm

 •  4 Rainier Street, Malmesbury, 7300
 •  (-33.46481 , 18.7295)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 418 5669
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Adderley Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.92276 , 18.4225)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 697 1741
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Aden Avenue, Athlone, 7764
 •  (-33.96225 , 18.5027)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 952 9205
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 41 1st Floor Airport Mall, Cnr Belhar Drive & Stellenbosch Arterial, Belhar, 7493
 •  (-33.95281 , 18.6458)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 945 2003
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Church & Durban Road, Bellville, 7530
 •  (-33.90284 , 18.6273)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 23 312 1216
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  60 Lyell Street, Ceres, 6835
 •  (-33.37136 , 19.3087)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 976 9690
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Racecourse & Bowlers Roads, Durbanville, 7550
 •  (-33.84069 , 18.639)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 904 0199
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop M26a Grand Central Centre, Eerste River, 7100
 •  (-34.0046 , 18.7278)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 932 5070
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr 28 Avenue & Halt Road, Elsies River, 7490
 •  (-33.93035 , 18.5766)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 874 3848
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1b Dunmon Centre, Hibernia Street, George, 6529
 •  (-33.96401 , 22.4667)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 701 2932
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Main & Pollsmoor Road, Kirstenhof, 7945
 •  (-34.0717 , 18.4576)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 887 3756
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 12 Knysna Centre, 17 Grey Street, Knysna, 6571
 •  (-34.03693 , 23.0462)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 988 6215
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 8 Kwik Spar Shopping Centre, Cnr School & Voortrekker Road, Kraaifontein, 7570
 •  (-33.85136 , 18.731)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 906 5037
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 99 Access City, 1 Van Riebeek Street Road, Kuils River, 7580
 •  (-33.91841 , 18.6735)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 511 6778
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  272 Voortrekker Road, Maitland, 7405
 •  (-33.92225 , 18.4908)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 376 0218
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 10 Morgenster Centre, Cnr Morgenster & Anna Drive, Morgenster, 7785
 •  (-34.03293 , 18.629)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 689 7308
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Chavda House, Cnr Station and Main Road, Mowbray, 7700
 •  (-33.94768 , 18.471)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 691 8995
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  2b Nyanga Junction, Duinefontein Road, Manenberg, 7764
 •  (-33.98055 , 18.5564)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 872 4662
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1 Die Ou Tuin, Cnr Breede & Van Der Lingen, Paarl, 7646
 •  (-33.73302 , 18.9686)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 864 2513
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  2 Colibri Street, Carterville, 7655
 •  (-33.66602 , 18.9893)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 905 5967
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  10-12 Muscat Road, Saxenburg Park, Rustdal, 7764
 •  (-33.95543 , 18.7005)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 434 3885
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  321b Main Road & Conifer, Sea Point, 8005
 •  (-33.91339 , 18.3917)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 887 3756
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  139 Bird Street, Stellenbosch, 7599
 •  (-33.93276 , 18.8589)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 592 7643
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  225 Voortekker Road, Vasco, 7460
 •  (-33.90999 , 18.561)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 715 1748
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Main & Velddrif Roads, Vredenburg, 7380
 •  (-32.90683 , 17.996)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 23 342 0415
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  77a Adderley Street, Worcester, 6850
 •  (-33.64785 , 19.4452)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 700 1600
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 7, Philippi Plaza, Lansdowne Road, Philippi, 7750
 •  (-33.99828 , 18.6007)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 856 3513
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 8.30am to 10.30pm

 •  67 Beach Road, Gordon's Bay, 7140
 •  (-34.15998 , 18.8686)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 715 9919
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  224 Main Road, Diep River, 7800
 •  (-34.02667 , 18.4663)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 949 5776
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  Shop 7 & 8 Chris Willemse Building, 203 Voortrekker Road, Bellville, 7530
 •  (-33.91063 , 18.5589)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 856 1045
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  30 Michau Street, Strand, 7140
 •  (-34.07052 , 18.4945)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 873 1749
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  95 Church Street, Wellington, 7655
 •  (-33.6382 , 19.0184)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 762 8493
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  123b Main Road, Plumstead, 7800
 •  (-34.02008 , 18.4676)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 705 1588
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  5 Victoria Road, Southfield, 7800
 •  (-34.03099 , 18.4791)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  + 27 21 558 8471
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  92C Monte Vista Boulevard
 •  (-33.879564 , 18.559431)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 949 5625
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 11am to 2am

 •  Cnr Ford & Strand Street, Stikland, 7530
 •  (-33.90642 , 18.6569)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 511 1707
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr Marine Drive & Industry Street, Paarden Eiland, 7405
 •  (-33.91594 , 18.4645)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 556 1793
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 11 Parklands Shopping Mall, Link Road, Parklands, 7441
 •  (-33.81479 , 18.4949)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Erf No. 15892, 61 Voortrekker Street, Oudtshoorn, 6620
 •  (-33.59324 , 22.2041)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 424 5821
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  33 Hout Street, Cape Town, 8001
 •  (-33.9219 , 18.4204)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  021 988 1724
 •  http://www.thepalmsrestaurant.co.za/
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 9am to 11.30pm

 •  17 Bottelary Rd, Brackenfell South, Cape Town, 7560
 •  (-33.892116 , 18.738080)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 713 2277
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1st Floor, Corner Old Kendal & Main Roads, Diep River, 7800
 •  (-34.03003 , 18.4657)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 44 382 2604
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 7 Pledge Square, Main Street, Knysna, 6571
 •  (-34.03439 , 23.0494)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 448 8243
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  92 Lower Main Road, Observatory, 7925
 •  (-33.9385 , 18.469)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 553 2400
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Cnr 6th Avenue & Beach Road, Melkbosstrand, 7441
 •  (-33.7292 , 18.4391)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 714 1848
 •  N/A
 •  Pub
 •  Mon - Sat: 10am to 2am

   Sun: 4pm to 10pm

 •  Cnr Camp & Albatross Street, Saldanha Bay, 7395
 •  (-32.99696 , 17.9569)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 788 6640
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  11 Church Street, Muizenberg, 7945
 •  (-34.1059 , 18.4698)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 212 2505
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Mill Street, Caledon, 7230
 •  (-34.23119 , 19.4303)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 591 6605
 •  N/A
 •  Tavern
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

   

 •  156 Voortrekker Road, Goodwood, 7460
 •  (-33.910632 , 18.554154)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 557 7724
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  3 Merlot Avenue, Table View, 7441
 •  (-33.82269 , 18.5053)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 930 1019
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 1-3 De Grendel Centre, Bothasig, 7441
 •  (-33.85259 , 18.5385)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  58 Bath Street, Montague, 6720
 •  (-33.78672 , 20.123)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 987 2645
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Unit 15 Stop Shop Centre, Horak Street, Kraaifontein, 7570
 •  (-33.84216 , 18.7268)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 22 482 4670
 •  N/A
 •  N/A
 •  Mon - Thurs: 10am to 11.30pm

   Fri - Sat: 10am to 1.30am

   Sun: 10am to 11pm

 •  Cnr Piet Retief & Hill Street, Malmesbury, 7300
 •  (-33.46178 , 18.7305)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 713 2277
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  42 Old Kendal & Main Road, Diep River, 7800
 •  (-34.02977 , 18.4656)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 887 3158
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  1 Du Toit Street, Stellenbosch, 7599
 •  (-33.93579 , 18.8523)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 591 2269
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  225 Voortrekker Road, Vasco, 7460
 •  (-33.90998 , 18.561)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 424 1995
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  31 Long Street, Bredasdorp, 7280
 •  (-34.53239 , 20.0408)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 782 7597
 •  http://www.victoriantimes.co.za/about.html
 •  Pub
 •  Mon - Sun: 10am to 2am

 •  148 Main Road, Fish Hoek, 7975
 •  (-34.12814 , 18.4476)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 28 384 0876
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  7 Dirkie Uys Street, Gansbaai, 7220
 •  (-34.58358 , 19.3508)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  59 High Street, Oudtshoorn, 6620
 •  (-33.60731 , 22.0445)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 7-10 ,Aroma Village Centre, 1B Old Paarl Road, Brackenfell, 7560
 •  (-33.52501 , 18.4102)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  154 Voortrekker Road, Parow, 7500
 •  (-33.9066 , 18.5836)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 851 8298
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  161 Main Road, Somerset West, 7130
 •  (-34.08031 , 18.8478)
 • VIEW VENUE DETAILS
 •  +27 21 685 1735
 •  N/A
 •  N/A
 •  N/A

 •  Shop 2, 28 Main Road, Rondebosch, 7700
 •  (-33.9605 , 18.4697)
 • VIEW VENUE DETAILS

GRANDSLOTS SUPPORTS RESPONSIBLE GAMBLING.

Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop.
National Responsible Gambling Programme Toll-Free Counselling Line: 0800 006 008. Grandslots is licensed by the Western Cape Gambling and Racing Board.

Become a Partner

Type the characters you see above in the box below (Reload Captcha)